MEDIETEXT
 De rätta replikerna

Svensk Medietext är ett postproduktionsbolag med starka band till public service-tv. Vi arbetar huvudsakligen med översättning och textning av film och tv-program. Och med vår starka koppling till public service-tv har vi blivit kvalitetsalter- nativet när det gäller film- och tv-textning i Sverige.

 Ett postproduktions- bolag med språket
i centrum

Svensk Medietext smälter samman den språkliga sidan av textning med den tekniska. Vi kan språken och vi kan tv och film. Vi är ett post- produktionsbolag som sätter språket i centrum
Läs mer

 

Svensk medietext AB
Nyast i branschen - men ändå äldst

Namnet Svensk Medietext syns dagligen i tv-rutorna sedan november 2006. Men vi har ändå funnits längst i branschen.
Läs mer


Medietext er en af de største aktører i Sverige for film- og tv-oversættelse og versionering, men vores virksomhed er ikke begrænset til det svenske marked. Vi oversætter dagligt til dansk, engelsk og finsk, og regelmæssigt til fransk og andre sprog.

Vores vision er at skabe tekst til film og tv med omtanke for sprogets kvalitet, seernes oplevelser og de erhvervsaktives vilkår. I stedet for at konkurrere på lave priser vil vi konkurrere på høj kvalitet og avanceret teknik.

Vi udmærker os ved at satse på høj kvalitet, stor sproglig og emnemæssig bredde og stor teknisk kunnen. Når vores konkurrenter næsten udelukkende oversætter fra engelsk, klarer vi store mængder fra andre store europæiske sprog, og vi oversætter regelmæssigt fra de fleste europæiske sprog og mange ikke-europæiske sprog. Ved at ansætte de rigtige oversættere kan vi oversætte alt fra Nobelforelæsninger til fodboldreferater eller operaer til hyperaktuelle tv-serier som ”The Event”. 

Vores hovedvirksomhed er oversættelse til tv og biograf samt tekstning for hørehæmmede. Vi er det eneste svenske tekstningsfirma, der laver nyhedstekstning og direkte tekstning, og hører til verdenspionererne, hvad angår live-oversættelse. Da det er Medietexts filosofi at forene det sproglige og det tekniske, har vi endvidere valgt at udvikle avancerede tekniske og kreative tjenester inden for postproduktion, hvor vi arbejder i eget studie.

Medietext blev stiftet i 2006 af 50 freelanceoversættere og tekstere med lang erfaring fra Sveriges public service-station SVT. Til forskel fra konkurrenterne er vi altså ikke ejet af udenlandske investeringsselskaber med krav om maksimal profit, men drives med mådeholdne afkastningskrav og en tilpasset administration. Vi vil som sagt konkurrere på høj kvalitet, og det gør vi ved dels at finde de bedste tekstere og ved at satse på uddannelse, og dels ved at betale markedet klart bedste honorar til vores tekstere.

Vi er hovedleverandør af tekstningstjenester til Sveriges public service-station SVT, og vi varetager al tekstning på aktualitets- og sportsafdelingen på Skandinaviens største kommercielle tv-station TV4. Andre vigtige tv-kunder er kulturkanalen Axess TV og danske Copydan. På biografsiden finder vi SF Studios, Disney Sverige, UIP og Sony Pictures. Vi oversætter spillefilm og dokumentarfilm både til og fra svensk til en lang række produktionsselskaber.

 

 Textning är ett hantverk

Tv-textning är ett kreativt hantverk. Att översätta och svensk-texta tv-program är ett stilistiskt arbete som ställer höga krav på språklig fantasi och redigeringsskicklighet.
 

Svensk Medietext sköter all nyhets- översättning på TV4
Sveriges största kommersiella tv-kanal har valt Svensk Medietext som leverantör av över- sättning och textning av alla nyhetssändningar och aktualitetsprogram. 

 


Svensk Medietext ensamt om kollektivavtal
Svensk Medietext är i dag det enda textnings- bolag i Sverige som tecknat kollektivavtal för översättare och textare. Det innebär att vi är de enda som betalar rimlig ersättning för ett kvalificerat arbete.

  Svensk Medietext AB