MEDIETEXT
 De rätta replikerna

Svensk Medietext är ett postproduktionsbolag med starka band till public service-tv. Vi arbetar huvudsakligen med översättning och textning av film och tv-program. Och med vår starka koppling till public service-tv har vi blivit kvalitetsalter- nativet när det gäller film- och tv-textning i Sverige.

 Ett postproduktions- bolag med språket
i centrum

Svensk Medietext smälter samman den språkliga sidan av textning med den tekniska. Vi kan språken och vi kan tv och film. Vi är ett post- produktionsbolag som sätter språket i centrum
Läs mer

 

Svensk medietext AB
Nyast i branschen - men ändå äldst

Namnet Svensk Medietext syns dagligen i tv-rutorna sedan november 2006. Men vi har ändå funnits längst i branschen.
Läs mer


Direkttextning
Direkttextning - för tv och webben

I direktsändning finns ingen tid för förberedelse eller inskrivning av textremsor. Då måste allt ske simultant. I takt med att orden sägs växer de fram ett efter ett på textremsan och förmedlar innehållet i allt från nyhetssändningar och debatter till melodifestivaler och direktsända galor till den ickehörande delen av publiken. 

Snabbskriftstangentbordet Velotype/Veyboard gör det tekniskt möjligt. En specialutbildad, snabb och stresstålig textare står för omvandlingen av ett ofta snårigt talspråk till ett läsvänligt skriftspråk – rättstavat och med skiljetecknen på plats. Utmaningen ligger att skriva det som sades nyss samtidigt som man lyssnar på det som sägs just nu och skiljer ut och sammanfattar det viktigaste i innehållet.

Det givna användningsområdet är förstås tv, och Medietexts direkttextare anlitas kontinuerligt av såväl SVT som TV4, men det finns en ökande efterfrågan på direkttextning av streamade konferenser och tv-sändningar på webben. 

Nästa steg i utvecklingen av direkttextningen är att ersätta tangentbordet med en programvara för taligenkänning. Det är en teknik som har hunnit ganska långt för det engelska språket. För svenskt tal finns idag inget system som är tillräckligt avancerat för att klara direktsändningar. Medietext följer kontinuerligt utvecklingen här.Textning är ett hantverk

Tv-textning är ett kreativt hantverk. Att översätta och svensk-texta tv-program är ett stilistiskt arbete som ställer höga krav på språklig fantasi och redigeringsskicklighet.
 

Svensk Medietext sköter all nyhets- översättning på TV4
Sveriges största kommersiella tv-kanal har valt Svensk Medietext som leverantör av över- sättning och textning av alla nyhetssändningar och aktualitetsprogram. 

 


Svensk Medietext ensamt om kollektivavtal
Svensk Medietext är i dag det enda textnings- bolag i Sverige som tecknat kollektivavtal för översättare och textare. Det innebär att vi är de enda som betalar rimlig ersättning för ett kvalificerat arbete.

  Svensk Medietext AB