MEDIETEXT
 De rätta replikerna

Svensk Medietext är ett postproduktionsbolag med starka band till public service-tv. Vi arbetar huvudsakligen med översättning och textning av film och tv-program. Och med vår starka koppling till public service-tv har vi blivit kvalitetsalter- nativet när det gäller film- och tv-textning i Sverige.

 Ett postproduktions- bolag med språket
i centrum

Svensk Medietext smälter samman den språkliga sidan av textning med den tekniska. Vi kan språken och vi kan tv och film. Vi är ett post- produktionsbolag som sätter språket i centrum
Läs mer

 

Svensk medietext AB
Nyast i branschen - men ändå äldst

Namnet Svensk Medietext syns dagligen i tv-rutorna sedan november 2006. Men vi har ändå funnits längst i branschen.
Läs mer

Kontakt

Svensk Medietext AB 
Fyrverkarbacken 25
112 60 Stockholm
Växel 08-13 40 00

E-post: 
förnamn.efternamn@medietext.se


VD
Ekonomi och personal
Nicholas Ryderås

Produktion och teknik
Lars Thorsell

Produktionsplanering
Ann-Marie Andersson
Monika Macdonald
Johannes Willborg

Projektledning
Nils Forsberg
Maria Westin


Språklig och kreativ avdelning
Agnes Malm Skoglund
Ann Högman
Anna Mårtensson Bjerned

Post-produktion, teknisk avd.
Joen Carlstedt

Publikkontakt
Har du frågor om textning eller språk - eller har du sett något du undrar över? Kontakta oss gärna!
Publikkontakt

Beställning
Klicka här för att gå till vårt beställningsformulär.
Beställning Textning är ett hantverk

Tv-textning är ett kreativt hantverk. Att översätta och svensktexta tv-program är ett stilistiskt arbete som ställer höga krav på språklig fantasi och redigeringsskicklighet.
 

Svensk Medietext sköter all nyhets- översättning på TV4
Sveriges största kommersiella tv-kanal har valt Svensk Medietext som leverantör av över- sättning och textning av alla nyhetssändningar och aktualitetsprogram. 

 


Svensk Medietext ensamt om kollektivavtal
Svensk Medietext är i dag det enda textnings- bolag i Sverige som tecknat kollektivavtal för översättare och textare. Det innebär att vi är de enda som betalar rimlig ersättning för ett kvalificerat arbete.

  Svensk Medietext AB