MEDIETEXT
 De rätta replikerna

Svensk Medietext är ett postproduktionsbolag med starka band till public service-tv. Vi arbetar huvudsakligen med översättning och textning av film och tv-program. Och med vår starka koppling till public service-tv har vi blivit kvalitetsaltea- nativet när det gäller film- och tv-textning i Sverige.

 Ett postproduktions- bolag med språket
i centrum

Svensk Medietext smälter samman den språkliga sidan av textning med den tekniska. Vi kan språken och vi kan tv och film. Vi är ett post- produktionsbolag som sätter språket i centrum
Läs mer

 

Svensk medietext AB
Nyast i branschen - men ändå äldst

Namnet Svensk Medietext syns dagligen i tv-rutorna sedan november 2006. Men vi har ändå funnits längst i branschen.
Läs mer


Live-översättning

Liveöversättning är den mest avancerade form av översättnings- textning som förekommer. Här handlar det om att översätta och texta en pågående direktsändning - med några sekunders marginal. I princip är det att göra det omöjliga, nämligen översätta och skriva lika fort som någon talar. Men med några sekunders fördröjning och med avancerad teknik går det.

I stället för att översättaren lyssnar och lyssnar om, läser manus och gör research under arbetets gång, sker liveöversättningen med hjälp av simultantolk, direkttextare och ett antal sekunders fördröjning av tv-signalen. Den används oftast vid stora politiska händelser, men vi på Medietext är pionjärer genom att som de kanske första någonsin använda metoden för ett direktsänt underhållningsprogram, vilket vi gjorde 2009 när Filip & Fredrik sände direkt från New York

Läs merTextning är ett hantverk

Tv-textning är ett kreativt hantverk. Att översätta och svensk-texta tv-program är ett stilistiskt arbete som ställer höga krav på språklig fantasi och redigeringsskicklighet.
 

Svensk Medietext sköter all nyhets- översättning på TV4
Sveriges största kommersiella tv-kanal har valt Svensk Medietext som leverantör av över- sättning och textning av alla nyhetssändningar och aktualitetsprogram. 

 


Svensk Medietext ensamt om kollektivavtal
Svensk Medietext är i dag det enda textnings- bolag i Sverige som tecknat kollektivavtal för översättare och textare. Det innebär att vi är de enda som betalar rimlig ersättning för ett kvalificerat arbete.

  Svensk Medietext AB