MEDIETEXT
 De rätta replikerna

Svensk Medietext är ett postproduktionsbolag med starka band till public service-tv. Vi arbetar huvudsakligen med översättning och textning av film och tv-program. Och med vår starka koppling till public service-tv har vi blivit kvalitetsalter- nativet när det gäller film- och tv-textning i Sverige.

 Ett postproduktions- bolag med språket
i centrum

Svensk Medietext smälter samman den språkliga sidan av textning med den tekniska. Vi kan språken och vi kan tv och film. Vi är ett post- produktionsbolag som sätter språket i centrum
Läs mer

 

Svensk medietext AB
Nyast i branschen - men ändå äldst

Namnet Svensk Medietext syns dagligen i tv-rutorna sedan november 2006. Men vi har ändå funnits längst i branschen.
Läs mer


Översättning av direktsänd underhållning - en premiär

Under våren 2009 passerades en milstolpe inom svensk tv. Kanal 5 sände direktsänd söndagsunderhållning direkt från New York: “Söndagsparty med Filip och Fredrik” innebar också svensk premiär för en helt ny, avancerad variant av tv-textning - “livetext” - där översättning och textning sker simultant direkt i sändning. Svensk Medietext AB har i samarbete med Kanal 5 utvecklat en metod som ger tittarna den typ av textning som man annars endast får vid förinspelade program.

Det är första gången i Sverige som ett direktsänt underhållningsprogram översätts och textas med färdigredigerade textblock. I Sverige har SVT tidigare gjort försök med text-tv-text vid större nyhetshändelser, som när president Bush besökte Göteborg 2001. TV4 använde samma metod för kortare inslag i Faddergalan i 2007.

I textning för hörselskadade förekommer direkttextning dagligen i nyhetssammanhang, men då handlar det inte om översättning, utan om att texta talad svenska. Där växer texten fram ord för ord och ligger inte helt i synk med talet.

Svensk Medietexts livetextning, bygger på tre ting: simultantolkar, specialtangentbord och ett avancerat textningssystem som tillåter att en undertextfil kan redigeras samtidigt som den ligger ute i sändning.

Så här går det till:

Direktsändningen tas emot men fördröjs 50 sekunder. Simultantolken lyssnar på originalljudet och översätter/tolkar det som sägs muntligt. En snabbskrivare skriver in och snabbredigerar tolkens översättning på ett s.k. velotype-tangentbord. Den texten går över till en redigerare som rättar eventuella skrivfel i texten. Därefter går texten över till en texttryckare som följer den fördröjda tv-sändning som går ut till tittarna och trycker in översättningstexterna i synk med det talade utländska språket.

Metoden ger möjlighet till en sammanfattande översättning av en pågående tv-sändning. Trots att den inte når upp i nivå med en vanlig tv-översättning där de flesta nyanser och vändningar kan komma med, fungerar livetextning som en stödtext så att publiken kan följa med i en tv-sändning oavsett språkkunskaper.

 Textning är ett hantverk

Tv-textning är ett kreativt hantverk. Att översätta och svensk-texta tv-program är ett stilistiskt arbete som ställer höga krav på språklig fantasi och redigeringsskicklighet.
 

Svensk Medietext sköter all nyhets- översättning på TV4
Sveriges största kommersiella tv-kanal har valt Svensk Medietext som leverantör av över- sättning och textning av alla nyhetssändningar och aktualitetsprogram. 

 


Svensk Medietext ensamt om kollektivavtal
Svensk Medietext är i dag det enda textnings- bolag i Sverige som tecknat kollektivavtal för översättare och textare. Det innebär att vi är de enda som betalar rimlig ersättning för ett kvalificerat arbete.

  Svensk Medietext AB