MEDIETEXTDe rätta replikerna

Svensk Medietext är ett postproduktionsbolag med starka band till public service-tv. Vi arbetar huvudsakligen med översättning och textning av film och tv-program. Och med vår starka koppling till public service-tv har vi blivit kvalitetsalter- nativet när det gäller film- och tv-textning i Sverige.

 Ett postproduktions- bolag med språket
i centrum

Svensk Medietext smälter samman den språkliga sidan av textning med den tekniska. Vi kan språken och vi kan tv och film. Vi är ett post- produktionsbolag som sätter språket i centrum
Läs mer

 

Svensk medietext AB
Nyast i branschen - men ändå äldst

Namnet Svensk Medietext syns dagligen i tv-rutorna sedan november 2006. Men vi har ändå funnits längst i branschen.
Läs mer


Nyhetsöversättning

Nyhetsöversättare arbetar på en nyhetsredaktion och ansvarar för att snabbt översätta inkommande nyhetsklipp från världens alla språk. Översättaren behärskar ofta ett antal språk själv, men till övriga språk har han eller hon ett stort inarbetat kontaktnät med tolkar till sitt förfogande.

Misstänksamhet är översättarens bästa vän, och för den som arbetar med nyhetsöversättning gäller det nog i ännu högre grad. Sändningstiden på ett nyhetsprogram ändras inte för att översättaren inte hinner med – deadline är inte förhandlingsbar. Tidsbristen är dessutom en integrerad del i nyhetens idé – det som hände för länge sedan är ingen nyhet!

Nyhetsöversättare kan arbeta under denna press men har också den erfarenhet, kunskap och just misstänksamhet som krävs för att kunna avgöra rimligheten i en till nyhetsbyråns filmklipp medföljande översättning, eller bara sammanfattning, på engelska från ett språk som han eller hon inte behärskar.

Var får jag snabbt tag i en tolk som kan ett ovanligt språk? Finns det över huvud taget tid till det? Är det fler inslag som måste översättas på ingång? Vilka språk handlar det om där?

Beslut måste tas hela tiden. Samtidigt som kanske någon reporter kommer och vill ha hjälp med något som står i ett telegram. Att allmänbildning och extremt goda kunskaper om världen och utrikespolitik är nödvändigt behöver knappast sägas.

Svensk Medietext bemannar Nyheterna på TV4 varje dag året runt. Våra nyhetsöversättare finns även regelbundet på SVT:s nyhetsredaktioner.Textning är ett hantverk

Tv-textning är ett kreativt hantverk. Att översätta och svensk-texta tv-program är ett stilistiskt arbete som ställer höga krav på språklig fantasi och redigeringsskicklighet.
 

Svensk Medietext sköter all nyhets- översättning på TV4
Sveriges största kommersiella tv-kanal har valt Svensk Medietext som leverantör av över- sättning och textning av alla nyhetssändningar och aktualitetsprogram.

 


Svensk Medietext ensamt om kollektivavtal
Svensk Medietext är i dag det enda textnings- bolag i Sverige som tecknat kollektivavtal för översättare och textare. Det innebär att vi är de enda som betalar rimlig ersättning för ett kvalificerat arbete.

Svensk Medietext AB