MEDIETEXT
 De rätta replikerna

Svensk Medietext är ett postproduktionsbolag med starka band till public service-tv. Vi arbetar huvudsakligen med översättning och textning av film och tv-program. Och med vår starka koppling till public service-tv har vi blivit kvalitetsalter- nativet när det gäller film- och tv-textning i Sverige.

 Ett postproduktions- bolag med språket
i centrum

Svensk Medietext smälter samman den språkliga sidan av textning med den tekniska. Vi kan språken och vi kan tv och film. Vi är ett post- produktionsbolag som sätter språket i centrum
Läs mer

 

Svensk medietext AB
Nyast i branschen - men ändå äldst

Namnet Svensk Medietext syns dagligen i tv-rutorna sedan november 2006. Men vi har ändå funnits längst i branschen.
Läs mer


Översättning

Svensk Medietext levererar stilsäker och högkvalitativ svensk översättning från praktiskt taget vilket språk som helst. Det är därför Sveriges Television har valt oss som huvudleverantör när det gäller översättning av film, fiction, dokumentärer och kulturprogram. 

Vi har alltså stor kapacitet och kan leverera stora volymer åt tv-kanaler, vi gör regelbundet bioöversättningar åt de stora filmbolagen, men vi gör också gärna enstaka specialjobb åt filmbolag eller företagskunder. Och vi sätter en ära i att hitta rätt språkstil - vare sig det är rå rapparslang eller en mustig Macbethbrygd i blankverstakt.

Hos oss har vi velat skapa en arbetsmiljö som ger utrymme för talang och det språkligt lustfyllda. Vad som skiljer oss från många andra översättningsbyråer är att vi alltid har arbetat nära film- och tv-produktionen samt att vi arbetar redaktionellt: alla översättningar granskas mot bild av en redaktör som sedan tillsammans med översättaren gör en slutversion.

Medan våra konkurrenter huvudsakligen levererar översättningar från engelska har vi ett stort antal professionella översättare som inte bara klarar tyska, franska, italienska och spanska, utan även de närliggande men förvånansvärt ”exotiska” språken isländska, färöiska och samiska. Vi har goda resurser när det gäller östeuropeiska språk, det gäller också japanska och kinesiska. Vi har översättare med specialkompetens inom en mängd ämnesområden. Vid särskilt krävande ämnesområden anlitar vi sakkunniga för granskning.

 

 

 Textning är ett hantverk

Tv-textning är ett kreativt hantverk. Att översätta och svensk-texta tv-program är ett stilistiskt arbete som ställer höga krav på språklig fantasi och redigeringsskicklighet.
 

Svensk Medietext sköter all nyhets- översättning på TV4
Sveriges största kommersiella tv-kanal har valt Svensk Medietext som leverantör av över- sättning och textning av alla nyhetssändningar och aktualitetsprogram. 

 


Svensk Medietext ensamt om kollektivavtal
Svensk Medietext är i dag det enda textnings- bolag i Sverige som tecknat kollektivavtal för översättare och textare. Det innebär att vi är de enda som betalar rimlig ersättning för ett kvalificerat arbete.

  Svensk Medietext AB