MEDIETEXT
 De rätta replikerna

Svensk Medietext är ett postproduktionsbolag med starka band till public service-tv. Vi arbetar huvudsakligen med översättning och textning av film och tv-program. Och med vår starka koppling till public service-tv har vi blivit kvalitetsalter- nativet när det gäller film- och tv-textning i Sverige.

 Ett postproduktions- bolag med språket
i centrum

Svensk Medietext smälter samman den språkliga sidan av textning med den tekniska. Vi kan språken och vi kan tv och film. Vi är ett post- produktionsbolag som sätter språket i centrum
Läs mer

 

Svensk medietext AB
Nyast i branschen - men ändå äldst

Namnet Svensk Medietext syns dagligen i tv-rutorna sedan november 2006. Men vi har ändå funnits längst i branschen.
Läs mer


Postproduktion

En grundpelare i Medietexts filosofi är att smälta samman det språkliga med det tekniska. Därför har vi valt att utveckla avancerade tjänster inom efterbearbetning, eller postproduktion. Den är en naturlig förlängning av den språkligt kreativa delen – att ge en film eller ett program svensk dräkt handlar inte bara om översättning utan även att välja rätt speakerröst och grafisk form. Först då hänger hela processen hänger ihop – och det vinner innehållet på.

Vi arbetar i egen studio i egna lokaler – och vi arbetar med både tv och film. I och med övergången till digitalbio kommer nya krav på filmtextning. Svensk Medietext kan inte bara leverera översättning eller undertext - utan även färdiga DCP:er. Innehåll och teknik smälter samman.Textning är ett hantverk

Tv-textning är ett kreativt hantverk. Att översätta och svensk-texta tv-program är ett stilistiskt arbete som ställer höga krav på språklig fantasi och redigeringsskicklighet.
 

Svensk Medietext sköter all nyhets- översättning på TV4
Sveriges största kommersiella tv-kanal har valt Svensk Medietext som leverantör av över- sättning och textning av alla nyhetssändningar och aktualitetsprogram. 

 


Svensk Medietext ensamt om kollektivavtal
Svensk Medietext är i dag det enda textnings- bolag i Sverige som tecknat kollektivavtal för översättare och textare. Det innebär att vi är de enda som betalar rimlig ersättning för ett kvalificerat arbete.

  Svensk Medietext AB