MEDIETEXT
 De rätta replikerna

Svensk Medietext är ett postproduktionsbolag med starka band till public service-tv. Vi arbetar huvudsakligen med översättning och textning av film och tv-program. Och med vår starka koppling till public service-tv har vi blivit kvalitetsalter- nativet när det gäller film- och tv-textning i Sverige.

 Ett postproduktions- bolag med språket
i centrum

Svensk Medietext smälter samman den språkliga sidan av textning med den tekniska. Vi kan språken och vi kan tv och film. Vi är ett post- produktionsbolag som sätter språket i centrum
Läs mer

 

Svensk medietext AB
Nyast i branschen - men ändå äldst

Namnet Svensk Medietext syns dagligen i tv-rutorna sedan november 2006. Men vi har ändå funnits längst i branschen.
Läs mer


Teatertextning

Kan man verkligen gå på teater med behållning fastän man inte hör?

Ja, vissa teatrar textar faktiskt valda föreställningar. Då får besökaren en liten bildskärm i handen, där replikerna textas men där man även kan läsa vad som låter – eller inte låter – enligt vissa principer.

Det är alltså inte som på operan där en skärm uppe vid taket visar en översättning av vad som sjungs synligt för alla. Här är det bara de som behöver eller vill ha text som ser den. Men också på teatern sitter en person och trycker fram rätt text vid rätt tidpunkt – det handlar alltid om närvaron här och nu, och att varje föreställning är unik.

Medietext textar föreställningar åt bland annat Göteborgs stadsteater.Textning är ett hantverk

Tv-textning är ett kreativt hantverk. Att översätta och svensk-texta tv-program är ett stilistiskt arbete som ställer höga krav på språklig fantasi och redigeringsskicklighet.
 

Svensk Medietext sköter all nyhets- översättning på TV4
Sveriges största kommersiella tv-kanal har valt Svensk Medietext som leverantör av över- sättning och textning av alla nyhetssändningar och aktualitetsprogram. 

 


Svensk Medietext ensamt om kollektivavtal
Svensk Medietext är i dag det enda textnings- bolag i Sverige som tecknat kollektivavtal för översättare och textare. Det innebär att vi är de enda som betalar rimlig ersättning för ett kvalificerat arbete.

  Svensk Medietext AB