MEDIETEXT
 De rätta replikerna

Svensk Medietext är ett postproduktionsbolag med starka band till public service-tv. Vi arbetar huvudsakligen med översättning och textning av film och tv-program. Och med vår starka koppling till public service-tv har vi blivit kvalitetsalternativet när det gäller film- och tv-textning i Sverige.

 Ett postproduktions- bolag med språket
i centrum

Svensk Medietext smälter samman den språkliga sidan av textning med den tekniska. Vi kan språken och vi kan tv och film. Vi är ett post- produktionsbolag som sätter språket i centrum
Läs mer

 

Svensk medietext AB
Nyast i branschen - men ändå äldst

Namnet Svensk Medietext syns dagligen i tv-rutorna sedan november 2006. Men vi har ändå funnits längst i branschen.
Läs mer


Textning av film och tv
Hos Svensk Medietext finns specialister på alla varianter av textning. Allt som våra konkurrenter kan, är vi bättre på – och det de inte kan alls, kan vi.

ÖVERSÄTTNING
Översättning av biofilm, dvd och tv-program  
Läs mer

SVENSKTEXTNING
Textning av svenska program för bl.a. hörselskadade  
Läs mer

NYHETSÖVERSÄTTNING
Översättningstjänst för nyhetsredaktioner  
Läs mer

DIREKTTEXTNING
Simultantextning av svenska program i direktsändning  
Läs mer

LIVE-ÖVERSÄTTNING
Avancerad live-översättning av direktsända tv-program  
Läs mer

TEATERTEXTNING
Textning av teaterpjäser för hörselskadade  
Läs mer

 

 Textning är ett hantverk

Tv-textning är ett kreativt hantverk. Att översätta och svensk-texta tv-program är ett stilistiskt arbete som ställer höga krav på språklig fantasi och redigeringsskicklighet.
 

Svensk Medietext sköter all nyhets- översättning på TV4
Sveriges största kommersiella tv-kanal har valt Svensk Medietext som leverantör av över- sättning och textning av alla nyhetssändningar och aktualitetsprogram. 

 


Svensk Medietext ensamt om kollektivavtal
Svensk Medietext är i dag det enda textnings- bolag i Sverige som tecknat kollektivavtal för översättare och textare. Det innebär att vi är de enda som betalar rimlig ersättning för ett kvalificerat arbete.

  Svensk Medietext AB