MEDIETEXT
 De rätta replikerna

Svensk Medietext är ett postproduktionsbolag med starka band till public service-tv. Vi arbetar huvudsakligen med översättning och textning av film och tv-program. Och med vår starka koppling till public service-tv har vi blivit kvalitetsalter- nativet när det gäller film- och tv-textning i Sverige.

 Ett postproduktions- bolag med språket
i centrum

Svensk Medietext smälter samman den språkliga sidan av textning med den tekniska. Vi kan språken och vi kan tv och film. Vi är ett post- produktionsbolag som sätter språket i centrum
Läs mer

 

Svensk medietext AB
Nyast i branschen - men ändå äldst

Namnet Svensk Medietext syns dagligen i tv-rutorna sedan november 2006. Men vi har ändå funnits längst i branschen.
Läs mer


Våra tjänster

ÖVERSÄTTNINGSTEXTNING
TV, bio och dvd till svenska och andra språk.

SAMMASPRÅKSTEXTNING (TEXTNING FÖR HÖRSELSKADADE)
Fullständigt anpassad svensktextning av förinspelat material, men även resurser att texta i direktsändning.

DIREKTTEXTNING
Simultantextning av svenskt tal – i direktsänd tv eller webbsändning.

LIVEÖVERSÄTTNING
Översättning till svenska av direktsänd tv.

SPEAKERÖVERSÄTTNINGAR
Genomarbetade, faktagranskade svenska speakertexter till utländska dokumentärer.

BEARBETNING
Fullständig bearbetning av utländska dokumentärer – d.v.s. hela processen som består av översättning, grafikering med svenska skyltar, inspelning av svensk speakerröst och slutmix.

GRAFISK TEXTNING
För produktioner där det ställs höga krav på grafisk kvalitet vad gäller undertexten, t.ex. typsnitt eller textplacering, kan vi leverera en färdigtextad master med inbrända texter.

DIGITAL BIOTEXTNING
Textning av digital film för visning på bio. Vi gör hela processen från översättning till textning.

UNDERTEXTNING FÖR WEBBSIDOR OCH MOBILER
Vi kan leverera alla typer av textade videofiler för en rad olika ändamål, t.ex. webb-tv, mobiler och streamingtjänster.Textning är ett hantverk

Tv-textning är ett kreativt hantverk. Att översätta och svensk-texta tv-program är ett stilistiskt arbete som ställer höga krav på språklig fantasi och redigeringsskicklighet.
 

Svensk Medietext sköter all nyhets- översättning på TV4
Sveriges största kommersiella tv-kanal har valt Svensk Medietext som leverantör av över- sättning och textning av alla nyhetssändningar och aktualitetsprogram. 

 


Svensk Medietext ensamt om kollektivavtal
Svensk Medietext är i dag det enda textnings- bolag i Sverige som tecknat kollektivavtal för översättare och textare. Det innebär att vi är de enda som betalar rimlig ersättning för ett kvalificerat arbete.

  Svensk Medietext AB