Om Svensk Medietext

Svensk Medietext AB grundades 2006 av erfarna översättare och textare med bakgrund inom SVT. Affärsidén var att erbjuda mediemarknaden språkliga tjänster av en kvalitet som tidigare varit förbehållen public service med dess mycket höga krav på saklighet och korrekthet. Företaget har sedan dess vuxit till ett av de främsta i branschen, och levererar textning, översättning och tillgänglighetstjänster åt kvalitetsmedvetna kunder som SVT, TV4, YLE, Axess TV, Discovery/Kanal 5, Disney, SF Studios, Filmlance, Dramaten och en rad kreativa produktionsbolag både vad gäller drama, informationsfilm och reklam.

Hos oss har vi velat skapa en arbetsmiljö och en företagskultur som ger utrymme för talang och det språkligt lustfyllda. Vi har alltid arbetat nära film- och tv-produktionen och förstår processen. Vi har ett tätt samarbete med våra kunder och skräddarsyr lösningar och anpassar projekt.

I en värld som blir alltmer globaliserad inser vi behovet av det lokala perspektivet. Ingenting är väl mer lokalt än språk? För att kunna bedöma och leverera kvalitet måste man helt enkelt behärska språken. Därför är det lokala och nordiska vår naturliga spelplats.

Kontakta oss

12 + 13 =