MEDIETEXT
 De rätta replikerna

Svensk Medietext är ett postproduktionsbolag med starka band till public service-tv. Vi arbetar huvudsakligen med översättning och textning av film och tv-program. Och med vår starka koppling till public service-tv har vi blivit kvalitetsalter-nativet när det gäller film- och tv-textning i Sverige.

 Ett postproduktions- bolag med språket
i centrum

Svensk Medietext smälter samman den språkliga sidan av textning med den tekniska. Vi kan språken och vi kan tv och film. Vi är ett postproduktionsbolag som sätter språket i centrum
Läs mer

 

Svensk medietext AB
Nyast i branschen - men ändå äldst

Namnet Svensk Medietext syns dagligen i tv-rutorna sedan november 2006. Men vi har ändå funnits längst i branschen.
Läs mer


Någon måste ta undertextning på allvar

Scenen är Vita huset i Washing- ton. En av medarbetarna tycker inte att det är nödvändigt att ha livvakter ur presidentens säker- hetstjänst utanför sin dörr. I don’t want a Secret Service detail, säger hon. ”Jag vill inte ha någon hemlig service” står det i den svenska textremsan. Visst kan man skratta, det är ju riktigt komiskt. Men skrattet fastnar i halsen när man inser hur det är ställt med kvaliteten på översättning och textning. Exemplet kommer från en påkostad dvd-box och det är ett av de stora textningsbolagen som levererat översättningen. Alla som ser film och tittar på tv har liknande historier att berätta om ”dåliga översättningar”. I en värld där undertextning är ett sam- talsämne på fester och middagar måste någon ta textning på allvar. Det gör vi. 

medietext

 Textning är ett hantverk

Tv-textning är ett kreativt hantverk. Att översätta och svensktexta tv-program är ett stilistiskt arbete som ställer höga krav på språklig fantasi och redigeringsskicklighet.
 

Svensk Medietext sköter all nyhets- översättning på TV4
Sveriges största kommersiella tv-kanal har valt Svensk Medietext som leverantör av översätt- ning och textning av alla nyhetssändningar och aktualitetsprogram. 

 


Svensk Medietext ensamt om kollektivavtal
Svensk Medietext är i dag det enda textnings- bolag i Sverige som tecknat kollektivavtal för översättare och textare. Det innebär att vi är de enda som betalar rimlig ersättning för ett kvalificerat arbete.

  Svensk Medietext AB