Dialoglistor

En viktig del i vidareförsäljningen och distributionen av en filmproduktion är genomarbetade dialoglistor – både på originalspråk och på engelska. Vi vågar påstå att vi gör Sveriges mest genomarbetade dialoglistor med exakt spottning av varje enskild replik och noteringar och förklaringar av svenska företeelser för utländska översättare. Och kan dialoglistorna produceras i samband med textningen av filmen, kan vi erbjuda smidiga paketlösningar.

Kontakta oss

8 + 9 =