Vår företagsfilosofi

Svensk Medietext startades för att erbjuda branschen ett tydligt kvalitetsalternativ och för att vända utvecklingen på den kommersiella marknaden, där prispress och låga arvoden har lett till en försämring av textningen som är tydlig för alla som ser film, serier och tv-program. Någon måste helt enkelt ta undertextning på allvar.

I stället för att vara billigast vill vi vara bäst. Vi konkurrerar genom hög kvalitet, språklig och ämnesmässig bredd och stort tekniskt kunnande. Vi handplockar de bästa textarna, satsar på utbildning och kvalitetsgranskning – och vi ger våra medarbetare schysta villkor. Vi betraktar nämligen undertextning som ett kvalificerat yrke.

Svensk Medietext drivs av engagerade och erfarna undertextare med bakgrund inom public service. Vi ägs inte av investmentbolag med vinstmaximering som överordnat mål, utan drivs med återhållsamma avkastningskrav. I stället står kunden, kvaliteten och språket i centrum för oss.

Kontakta oss

15 + 3 =