Sammaspråkstextning

Undertextning på samma språk som det som talas – sammaspråkstextning eller svensktextning. Svenskt tal som textas på svenska, helt enkelt. Denna typ av textning gör innehållet tillgängligt för tittare med nedsatt hörsel eller med ett annat modersmål än svenska – eller en publik som inte har ljudet påslaget.

De senaste åren har inneburit ett kraftigt uppsving för sammaspråkstextningen. Numera textas all svensk film på biograferna, och i reklam och rörlig bild på nätet är textningen en garanti för att budskapet går fram oavsett om den som tittar har ljudet på eller ej. Svensk text även när det talas svenska har blivit en självklarhet.

Allt fler myndigheter och organisationer efterfrågar undertextning av tillgänglighetsskäl. Här finns även lagstiftning som kräver att medier ska göras tillgängliga för grupper med olika funktionsvariationer. Här kan du läsa mer om tillgänglighetstextning.

Vi transkriberar och anpassar talet till skriftspråk. I normala fall görs en lätt redigering, men vi anpassar självklart språknivå och tempo efter kraven och behoven hos olika målgrupper.

Kontakta oss så berättar vi mer om undertextning och sammaspråkstextning.