Sammaspråkstextning

Sammaspråkstextning, eller svensktextning, är när svensk film och svenska tv-program textas på svenska. Denna typ av textning gör innehållet tillgängligt för tittare med nedsatt hörsel eller med ett annat modersmål än svenska – eller en publik som inte har ljudet påslaget.

De senaste åren har inneburit ett kraftigt uppsving för sammaspråkstextningen. Sedan några år tillbaka textas all svensk film på biograferna, och i reklam och rörlig bild på nätet är textningen en garanti för att budskapet går fram oavsett om den som tittar har ljudet på eller ej. Svensk text även när det talas svenska har blivit en självklarhet.

Allt fler myndigheter och organisationer efterfrågar sammaspråkstextning. Här finns även lagstiftning som kräver att medier ska göras tillgängliga för grupper med olika funktionsvariationer. Här kan du läsa mer om tillgänglighetstextning.

Vi transkriberar och anpassar talet till skriftspråk. I normala fall görs en lätt redigering, men vi anpassar självklart språknivå och tempo efter kraven och behoven hos olika målgrupper.

Kontakta oss så berättar vi mer.