Teatertextning

Ny teknik har förenklat undertextning av teater och gjort det möjligt för teaterbesökare med behov av textstöd att ta del av föreställningen. Det sker oftast med hjälp av en app för telefon eller läsplatta där pjäsens repliker visas i prydliga rader precis som på tv eller bio, men på teatern trycks texterna fram manuellt i takt med skådespelarnas repliker, oftast av en sufflör som kan pjäsen. Vi textar dramatik för de stora scenerna i Sverige och kan även bistå med tekniska råd.

Här kan du läsa mer om textning av föreställningar på nationalscenen Kungl. Dramatiska Teatern.