Tillgänglighet, textning och tolkning

Svensk Medietext erbjuder många typer av tillgänglighetstjänster, exempelvis sammaspråkstextning, syntolkning och teckenspråkstolkning av förinspelat material samt livetextning av direktsändningar i tv eller på webben.

Vi har även lång erfarenhet av att texta teaterföreställningar. Här kan du läsa mer om teatertextning.

Olika organisationer har länge bedrivit lobbyverksamhet för mer textning av film och rörligt material i tv och på bio, och senare även på webben. Kravet att offentligt finansierade myndigheters information på webben ska vara tillgänglig för alla regleras sedan hösten 2018 i EU:s tillgänglighetsdirektiv. Från och med 23 september 2019 ska webbplatser som tillkommit efter direktivets införande följa riktlinjerna. Ett år senare, 23 september 2020, ska även äldre webbplatser uppfylla kravet.

Mer finns att läsa till exempel hos Myndigheten för digital förvaltning.

Svensk Medietext hjälper er organisation med de lösningar som ni behöver.