Tillgänglighet, textning och tolkning

Svensk Medietext erbjuder många typer av tillgänglighetstjänster för personer med hörsel- och synnedsättning, exempelvis svensktextning/sammaspråkstextning, teckenspråkstolkning och syntolkning av förinspelat material, samt direkttextning/simultantextning direkt i sändning.

Vi har även lång erfarenhet av att skapa textning av teaterföreställningar. Här kan du läsa mer om teatertextning.

Olika organisationer har länge bedrivit lobbyverksamhet för mer textning av film och rörligt material i tv och på bio, och senare även på webben. Kraven på att offentliga myndigheters information på webben ska vara tillgänglig för personer med funktionshinder regleras sedan hösten 2018 i EU:s tillgänglighetsdirektiv. Från och med 23 september 2019 ska webbplatser som tillkommit efter direktivets införande följa riktlinjerna. Ett år senare, 23 september 2020, ska även äldre webbplatser uppfylla kraven.

Mer finns att läsa till exempel hos Myndigheten för digital förvaltning.

Svensk Medietext hjälper er organisation eller företag med de lösningar som ni behöver.