Översättning

Du ser våra översättningar dagligen på tv, på webben och på biograferna. Oavsett om det gäller översättning av en biofilm, en föreläsning, en dokumentär, en teaterföreställning eller en informationsfilm som ska publiceras på nätet, gör vi vårt yttersta. Inga uppdrag är för små och inga utmaningar för stora. Vi har till och med gjort svenska textremsor till en talkshow i direktsändning.

Datorskärm, mobil, bioduk eller tv – vi anpassar översättningen dels rent tekniskt efter visningsform, dels språkligt utifrån målgruppen. Svensk Medietext arbetar bara med professionella översättare som behärskar det aktuella målspråket på modersmålsnivå. Någon av våra projektledare blir kontaktperson genom hela processen från beställning till färdig översättning.

Skriv eller ring till oss om du vill veta mer. Bland våra kunder finns SVT, TV4, Axess TV, YLE, SF Studios, Svenska Filminstitutet, Filmlance, Disney, UIP och Sony Pictures – och en lång rad kreativa och kvalitetsmedvetna produktionsbolag som producerar allt från drama till informationsfilm.

Kontakta oss

3 + 2 =