Tillgänglighet, textning och tolkning

På Svensk Medietext är vi experter på många typer av tillgänglighetstjänster: undertextning, både sammaspråkstextning och livetextning av direktsändningar och syntolkning av förinspelat material.

Ring oss, så talar vi tillgänglighet! 08-13 40 00. Eller skriv! Kontaktformuläret hittar du här intill.

Vi har också lång erfarenhet av att texta teaterföreställningar. Här kan du läsa mer om teatertextning.

Olika organisationer har länge bedrivit lobbyverksamhet för mer textning av film och rörligt material i tv och på bio, och senare även på webben. Kravet att offentligt finansierade myndigheters information på webben ska vara tillgänglig för alla regleras sedan hösten 2018 i EU:s tillgänglighetsdirektiv. Från och med 23 september 2019 ska webbplatser som tillkommit efter direktivets införande följa riktlinjerna. Sedan 23 september 2020, ska även äldre webbplatser uppfylla kravet.

Mer finns att läsa till exempel hos Myndigheten för digital förvaltning.

Svensk Medietext hjälper er organisation med de lösningar som ni behöver.