Teckenspråkstolkning

Med en teckenspråkstolk infälld i bild blir din film tillgänglig även för en publik som inte har svenska utan teckenspråk som förstaspråk. Vi och våra samarbetspartner hjälper er genom processen och att utifrån filmens karaktär till exempel ta beslut om vi behöver skriva ett tolkningsmanus, eller om det går att tolka filmen live. I samråd med er hittar vi också den bästa lösningen för att tolken ska synas maximalt utan att skymma bilden. Förutom teckenspråkstolkning erbjuder vi även syntolkning. Läs mer om syntolkning här.