Skillnaden mellan bio och TV-översättning, del 1

Skriven av Lars Thorsell 2024-03-29

Svensk Medietext är störst på bioöversättning i Sverige – och det är vi väldigt stolta över. Nya filmer väcker stort intresse och det ställer förstås höga krav på översättningarna. Hos oss finns flera av Sveriges mest erfarna bioöversättare och vi översätter de flesta nya filmer som går upp på bio i Sverige.

Men vad är det som särskiljer bio från TV-översättning? En replik är väl en replik? En undertext är väl en spegling av den?

 Förklaringen är både historisk och teknisk. När tv kom i slutet av 50-talet prövade man först att texta på samma sätt som på bio, men man upptäckte snabbt att publiken inte hann läsa de snabbt växlande texterna. Det som fungerade på stor duk med en koncentrerad publik i en mörk biosalong, fungerade inte lika bra på en mindre tv-skärm i hemmiljö. Följaktligen utvecklades särskilda regler för tv-textning som kom att bygga på en rätt kraftig nedkortning av dialogen.

 Men vad är det då som är så fritt och tillåtet på bio?

Jo, för det första tillåter den högre läshastigheten en fullödigare översättning. Man kan ta med mer av dialogen, dräpande replikväxlingar kan komma med. Mer färg, mer must – det får plats. Och dessutom är publiken oftast mer definierad, vilket gör det lättare att ta ut svängarna rent språkligt. Biofilm är också en färskvara, så en frihet är att kunna använda de senaste uttrycken.

 

Kontakta oss

1 + 3 =