Syntolkning

Skriven av Maria Westin, 2024-05-29

Syntolkning är en av Svensk Medietexts viktigaste tillgänglighetstjänster. Sedan 2016 levererar vi syntolkning till SVT, UR och film- och produktionsbolag.

VAD ÄR SYNTOLKNING?

På engelska kallas det audio description, vilket kanske inte säger så mycket om vad det handlar om, eftersom det inte är ljud utan bild som beskrivs för en publik med nedsatt eller ingen syn. Man skulle kunna säga att syntolkning är ett slags radioteater där film och tv-program levandegörs och beskrivs i ord.

Syntolkens uppgift är att beskriva allt som inte sägs med ord utan kommuniceras via bilden och som har betydelse för handlingen och budskapet. Ibland behöver syntolken också läsa upp undertext om det förekommer dialog på främmande språk. Vissa större direktsända evenemang syntolkas också live.

Många har säkert sett de syntolkade versionerna som visas i SVT24. De finns också på SVT Play och UR Play. Alla program syntolkas inte, men det ställs
krav på public service-bolagen om att en viss mängd av programutbudet ska syntolkas – och det ökar.

Syntolkning ingår även i det generella tillgänglighets-direktivet inom EU och därför får Svensk Medietext
en del uppdrag från organisationer och institutioner där webbinarier och informationsfilmer ska syntolkas. Till exempel kan man behöva beskriva diagram och tabeller som visas i bild, men som inte förklaras av talarna.

Svensk Medietext har också en rådgivande roll när bland andra myndigheter och produktionsbolag ska avgöra om något behöver syntolkas eller inte.

På Fellingsbro folkhögskola utanför Örebro ges en ettårig utbildning som ”ger kompetens att syntolka
för personer med synnedsättning i kulturella sammanhang, främst film och teater, men även konst och i andra visuella sammanhang”.

Kontakta oss

6 + 15 =