Semester
Ledighet är något vi har fått om bakfoten i svenskan. Numera har vi ju fem härliga veckors sommarledighet – men ordet vi använder för ledigheten, semester, betyder ju i de flesta andra språk raka motsatsen till ledighet: nämligen den period man är verksam. ”Semester” är ett lån från latinet med grundbetydelsen ”sexmånadersperiod”. Att det kom att betyda ledighet i Sverige beror sannolikt på att det militära uttrycket congé de semestre, ordagrant ”halvårstjänstledighet”, förkortades genom att kapa halva uttrycket. Problemet är bara att det som föll bort var ordet för ledighet (congé) och det som behölls var ordet för halvårsperioden, semestre

Franska – congé och vacances?
Även på franska finns glidningar på ledighetstemat. Congé (singular)betyder alltså ledighet, främst i arbetslivet. Vacances (plural) betyder lov, semester, men är aningen mer kopplat till skolmiljö. Men nu har formen congés i plural börjat sprida sig, påverkad av pluralformen vacances. Fel, tycker många i Frankrike. 

Engelska – holiday eller annual leave
Och på brittisk engelska har det klassiska holiday allt oftare blivit annual leave, särskilt i affärskommunikation. Kanske för att holiday väcker associationer till lata dagar och solresor och att ett neutralare, affärsmässigare uttryck behövs. 

Ha en härlig sommar! 

Lars Thorsell, 2024-07-09

Dela inlägget