Nyhetsöversättning

Att översätta nyheter innebär att översättare finns till hands på en nyhetsredaktion för att med kort varsel översätta nyheter på världens alla språk i takt med att de kommer in till redaktionen.

Svensk Medietext har under många år skött bemanningen av nyhetsöversättare på TV4, liksom även skött både textning och direkttextning av svenskan på plats.

Kontakta oss

9 + 8 =