Ända från starten av Svensk Medietext var det tydligt för oss hur vi ville vara organiserade. Kollektivavtal har alltid varit en självklarhet och vi vill ha ett nära samarbete med fackförbund och andra branschorganisationer samt vara en aktiv part av språklandskapet.

När Almega Språkföretagen bildades 2012 hittade vi en tydlig samhörighet och vi har varit engagerade ända sen starten. Branschorganisationen samlar företag som arbetar professionellt med språk, däribland tolkning och översättning. Syftet med föreningen är att verka för en kontinuerlig och hållbar utveckling av hela språkbranschen, oavsett om medlemmarna ägnar sig åt det talade eller skrivna ordet.

Språkföretagen verkar för att upprätthålla hög standard och hög etik inom språkbranschen och utfärdar därför certifieringen ”Det goda språkföretaget” i syfte att upprätthålla respekten för etablerade kvalitetsstandarder och avtalen mellan arbetsmarknadens parter. Svensk Medietext uppfyller alla kriterier vi bär certifieringen ”Det goda språkföretaget” med stolthet.

Finns det andra fördelar med att vara med i en branschförening? Verkligen, det är med stor glädje vi deltar i möten och aktiviteter tillsammans med branschkollegor och likasinnade. Vi umgås och utbyter erfarenheter med andra som är väl insatta i språkbranschens många utmaningar och där vi alla i grund och botten värnar om en bibehållen hög standard och god språkkvalitet. Inte en självklarhet för alla, i dessa tider av AI.

Skriven av Anne-Marie Colliander, 2024-04-12

Dela inlägget